Om Roslagsbyggare

Roslagsbyggare bildades på 60-talet och var tillsammans med Spillersboda såg ett helägt familjeföretag

Sedan hösten 2010 är Roslagsbyggare en del av COBAB.

Roslagsbyggare har med gedigna kunskaper om hur kvalitetshus ska byggas byggt upp ett välrenommerat företagsnamn med mycket gott rykte i Roslagen och Stockholms län. Roslagsbyggare har även en mångårig erfarenhet från byggnationer i skärgården.

Byggsättet är ofta ett storblocksystem som möjliggör att byggnaden kommer under tak så fort som möjligt. Medan husstommen torkar ur bygger vi klart utvändigt, först därefter färdigställs huset invändigt - allt enligt gammal god hantverkarsed.

Byggsättet är mycket flexibelt och möjliggör en stor individuell anpassning av väggar, bjälklag, tak etc. till varje beställare.

Vi lägger mycket stor vikt vid projektering och arbetsberedning för att monteringen av byggnaden ska kunna ske på ett snabbt och smidigt sätt.
 

Därför skall du välja Roslagsbyggare

 • Solitt företag med lång erfarenhet av husbranschen.
 • Vi har kompetens att bygga allt från fritidshus till mycket stora och komplicerade projekt.
 • Hjälp direkt från start. Från sökande av tomt till professionell genomgång då huset är klart.
 • Gedigna hus med verklig känsla.
 • Stora möjligheter att själv vara med och utforma ditt hus – såväl in- som utvändigt.
 • Vi är inget jätteföretag med massproduktion. Du är därför viktig för oss och blir inte ”bortglömd”.
 • Personlig kontaktman som verkligen kan påverka tillverkningskedjan.
 • Totalentreprenad där vi tar det totala byggansvaret gentemot dig som husköpare.
 • Samma hantverkare ansvarar under hela byggnationen.
 • Du kan göra en del av jobbet själv. Vi hjälper dig med leveranser, råd och anvisningar i den utsträckning du själv önskar.
 • Vårt byggsystem kombinerar lösvirkesbyggandet med individuellt anpassade blockelement.
 • Stor flexibilitet både vad gäller material och projektering.
 • Flera alternativa uppvärmningssystem. Du väljer.
 • Ärliga kalkyler som verkligen håller.
 • Mångårig samarbete med konstruktörer och arkitekter.
 • Lång erfarenhet av känsliga renoveringsprojekt.
 • Specialister på vackra traditionella hus i känsliga miljöer.
 • Vana att bygga och leverera på öar.
 • Ca 30 egna hantverkare med lång erfarenhet
 • Goda referenser från många nöjda kunder.

Roslagsbyggare utför

Nybyggnation av villor och fritidshus på totalentreprenad i Roslagen

Om och tillbyggnader och renoveringar i Roslagen

Uppför stora och inte sällan komplicerade villor i Stockholmsregionen